Het St.Clemenskoor is in 1966 opgericht door een groep dames. Er bestond toen ook nog een mannenkoor.  Van dat mannenkoor hebben enkele heren zich aangesloten bij het St.Clemenskoor, dat vanaf toen verder ging als gemengd koor. Organist was Petrus Brouwer, na zijn overlijden opgevolgd door zijn broer Jan Brouwer. Dirigent van het eerste uur was Johan Oud, het hoofd van de Kardinaal de Jongschool. Daarna kwam Frans Lans. Sinds 1977 is Sip Boelens dirigent, hij is later tevens organist geworden.

Het St.Clemenskoor bestaat momenteel uit 35 leden. Het koor verzorgt de zang tijdens drie zondagsdiensten per maand. Verder zingt het koor bij rouw- en trouwdiensten. Het repertoire bestaat naast traditionele, meerstemmig Latijnse en Nederlandse misgezangen, ook uit oude en hedendaagse lofzangen in meerdere talen. Ook gospels en spirituals worden gezongen.

Informatie:
Sip Boelens, 06 47590387 / c.j.boelens@knid.nl