Interkerkelijk zangkoor

De naam Interkerkelijk zangkoor werkt wellicht verwarrend. Het dekt namelijk niet de heel lading. Naast het ondersteunen van diensten in de kerk gebeurt er nog zoveel meer. Elk jaar geven we zomerconcerten en kerstconcert vaak i.s.m. Forza Musica. We treden elk jaar een keer op voor de bewoners van De Stelp. Meedoen aan de sfeermarkt. Hand – en spandiensten bij Roggefeest, Ambachtelijke dag en kermis. In 2011 is er een theatraal muziekstuk geschreven voor het koor. Het gaat over het eiland, de reddingboot en de verdrinking van de 8 paarden bij een reddingsoperatie. Dit stuk is al meerdere keren uitgevoerd, met medewerking van o.a. roeiers, jutters, voerlui etc.

Het koor bestaat momenteel uit zo’n 40 leden. We repeteren elke woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur in de NH kerk in Hollum.

Contactgegevens:
Els van Loenhout, voorzitter
elsvanloenhout@gmail.com
06-49899848

Uiteraard zijn we altijd op zoek naar nieuwe leden. Zeker nu we in oktober paardenkracht mannenmoed weer gaan uitvoeren zijn nieuwe leden van harte welkom.