Forza Musica is op Ameland nog de enige Muziek Fanfare die u in de straten op het eiland tegen kunt komen. Forza Musica bestaat uit ongeveer 50 actieve leden. In het voorjaar is de jaarlijkse muziekuitvoering, in de zomermaanden worden er diverse optredens gegeven in de Ned. Hervormde Kerk te Hollum. Ook bij stoelendans te paard en de feestelijke rondgang met versierde wagens op Koninginnedag, verzorgt Forza Musica de muzikale omlijsting.

www.forzamusica.nl