Oproep vrijwilligers

Ook hebben wij commissies in het leven geroepen om samen met jullie dit evenement te kunnen dragen. Er hebben zich al verschillende mensen aangemeld maar nog niet genoeg! Wil je in één van de commissies plaats nemen laat het ons weten en geef je op!
We gaan er vanuit dat jullie jullie leden op de hoogte brengen van alle vorderingen zodat zij goed op de hoogte zijn wat er allemaal gaat gebeuren en wat er verwacht wordt.

Opgave via info@dehortopameand.nl

26 oktober bespreking dagprogramma met Baukje

Op deze avond wordt het voorstel voor het dagprogramma verder besproken. We hopen dat er van ieder bestuur een delegatie aanwezig zal zijn om eventuele wensen/ideeën en mogelijkheden door te spreken en een vervolg afspraak te maken. In de bijlage vinden jullie het voorstel van Baukje Fennema. Wij vragen jullie om het voorstel goed door te lezen en als vereniging te kijken hoe Baukje jullie kan ondersteunen,  wat mogelijk is en wat niet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leden die in meerdere verenigingen zitten, maar  hou er ook rekening mee dat jullie ’s avonds bij het muzikale slot ook moeten optreden. In welke vorm dat zal zijn komen we op terug als er meer duidelijk is over het avond programma.

De vervolg afspraken die gemaakt worden vinden plaats op 20 november of 14 december.